Topics

Jewels Story Shinsengumi ~Makoto no Michi~ in Japan for JLOX

Partial stage footage of “Jewels Story Shinsengumi~Makoto no Michi~” which was performed on October 21, 2023, has been released!

The stage incorporates many aspects of Japanese culture, such as ukiyo-e, Katana, and geisha.

Tokyo JAPAN 2023.10.21

■HIJIKATA Toshizo UEDA Kandai
■KONDO Isami IKEDA Tsutomu
■SERIZAWA Kamo MATSUNAGA Arihiro
■OKITA Soji MIYOSHI Daiki
■SAITO Hajime AKAHANE Ryuga
■Storyteller SAHIGASHI Junpei YOSHIDA Tomomi
■Music Ryoma Quartet
■Oiran YASUMURA Kazue
■”Matsuri” dancers KITAZUME Hirofumi SAITO Jun SUZUKI Yuki
■Geisha SASHIDE Emika MORI Rin MIYAGAWA Aono IKEDA ako
■Action actors KISHI Juri KISHI Tatsuaki SAITO Reno SAITO Shin SHISHIKURA Ryuku SUGURO Manabu